Graduate Students

Janos Adam
SCI B50
Alp Akpinar
Daniel Arcaro
617-353-6045; PRB 368
Jonathan Barlow
Matteo Bellitti
SCI 226
Ashish Bino George
617-358-0378; SCI 263
Gabriel Birzu
617-353-6075; SCI 263
Eric Boyers
SCI B50
Yifeng Cao
Anirudh Chandrasekaran
SCI 264
Cameron Cogburn
Christopher Cosby
Brian Dawes
Yutong Duan
617-358-2175; PRB 268
Sean Foster
PRB 558
Diana Gooding
PRB 268
Kyriakos Grammatikos
PRB 558
Paul Hanakata
3-5345 ; SCI 340B
Shan Huang
SCI 325
Julian Ingham
PRB 558
Dorian Johnson
SCI 226
Samuel Kalish
617-353-2416; SCI 138
Timothy Khouw
SCI 249
Nicholas Kinnaird
617-353-6075; PRB 351
Victoria Kovalchuk
Paige Kunkle
Brent Lawson
Aobo Li
PRB 268
Yue Liu
617-358-0851; SCI 263
Zhuang Liu
David Long
Jing Ma
SCI 249
Michael Manighalam
617-358-0851; SCI 249
Sakib Matin
Gaoxiang Mei
SCI B13
Xiangyi Meng
SCI 249
Colin Nancarrow
Jner Tzern Oon
Guneykan Ozgul
Mohit Pandey
SCI 340B
Pranay Patil
617-358-0851; SCI 351
Aaron Peterson-Greenberg
Chon Kit Pun
617-358-0851; SCI 314
Shangran Qiu
SCI 264
John Quirk
617-353-6075; PRB 351
Ramprasath Rajagopal
Nicholas Russo
Kaitlin Salyer
Jingsong Shang
SCI 264
Matthew Sheinman
Alex Sherman
617-353-6040; PRB 374A
Mykola Shumovskyi
SCI 264
Abhishek Som
Jack Stropko
SCI B50
Long Hin Tang
Varun Ursekar
SCI 226
Renzo Villazon Scholer
617-358-0378; SCI 315
Zijie Wan
Chenyu Wang
Jilin Wang
SCI 249
Jingjin Wei
617-358-0851; SCI 101
Phillip Weinberg
617-353-6075; SCI 351
Thomas Wester
Julian Willingham
Jonathan Wurtz
617-358-0851; SCI 315
Yuan Xin
PRB 558
Sibin Yang
Zhicheng Yang
617-358-0378; SCI 325
Nahom Yirga
617-358-0848; SCI 340A
Hongji Yu
SCI 226
Siqi Yuan
SCI 226
Lei Zhang
617-358-0378; SCI 314
Yi Zhang
SCI 226
Bowen Zhao
SCI 226
Shiyu Zhou
SCI 226
David Zou617-353-6045; PRB 368
Bernardo Zubillaga Herrera
SCI 201