Newborn Physicist: Iishir Kolarkar

September 17, 2010

Born: September 4, 2010 at 3:51 AM, 7.0 lbs. 20” long

Dear all,

We’re delighted to include you in our happiness at the birth of our son, Iishir!

Shalinee and Ameya

प्रिय मित्रान्नो अन् परिवार,
आमच्या आनंदात आपण सर्वांना सहभागी करण्यात आम्हाला अत्यन्त प्रसन्नता होत आहे. आपले आशीर्वाद तान्ह्या ईषिर सोबत सदा असावेत.
धन्यवाद,
शालिनी न् अमेय